กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557

หมวด: Sample Data-Articles
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 18 กรกฎาคม 2557 13:47
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1871

ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งทางโรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป รวมทั้งเพื่อให้ครู นักเรียนและท่านผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคล