กิจกรรมวันอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2556 09:47
เขียนโดย Pattana Ph.
ฮิต: 2848

โรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 ในงานดังกล่าวมีทั้งการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะของแต่ละชาติในอาเซียน?ซุ้มความรู้จาก

ประเทศต่างๆ? รวมทั้งการถ่ายทำงานโรงเรียนต้นแบบสู่อาเซียน จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555

???????????????????????????????????????????????????