top

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ป.6 รุ่น 38

โรงเรียนเผยอิง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 6 รุ่น 38 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom