top

วันเด็ก 2559 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

นักเรียนโรงเรียนเผยอิงได้เข้ารับโล่ห์เยาวชนดีเด่น ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

โดยคำขวัญวันเด็กปี 2559 ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้คือ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom