นักเรียน ป.4-6 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ วัดเบญจมบพิตรฯ

หมวด: Sample Data-Articles
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557 14:41
เขียนโดย Super User
ฮิต: 2298

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

โครงการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร