top

 

 

           อาคารตึก 3 ชั้นขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเน้นโถงทางเข้า ตรงกลางด้านในมีพื้นที่เปิดโล่งรูปแบบโคโลเนียล ที่พบได้ในยุโรปในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 กล่าวคือมีผนังหน้า ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนมีการเซาะร่องผนังให้ดูคล้ายหิน (Rustication) แตกต่างกันทุกชั้นเหมือนสถาปัตยกรรมในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) มีลวดลายปูนปั้นแบบยุคฟื้นฟูศิลปะโรมัน (Roman Revival) บริเวณหัวเสาลอย Trophy บนยอดอาคาร ลวดลายมีความละเอียดอ่อนสวยงามและสมบูรณ์ .

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom