อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

หมวด: Sample Data-Articles
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 23 กรกฎาคม 2557 05:57
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4163

 

 

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียน : มีทักษะภาษาจีน

 

เอกลักษณ์โรงเรียน : ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมไทย - จีน